Rooms (hotels)

Rooms és un agregador d’allotjaments que proporciona les millors ofertes i tarifes del proveïdor d’allotjament líder, Hotels.com.

Si tens qualsevol consulta sobre l’allotjament que has reservat o vols fer un canvi o cancel·lació, posa’t directament en contacte amb el proveïdor pertinent. A més, si vols donar la teva opinió o presentar una queixa sobre la teva recent estada d’hotel, posa’t directament en contacte amb el proveïdor pertinent.
A continuació, trobaràs una llista d’opcions de contacte per a cada proveïdor.

Rooms – Dades de contacte dels proveïdors

Sí, sí que pots. Pots fer canvis a la teva reserva a través del teu correu electrònic de confirmació o a través del proveïdor amb el qual has fet la reserva fent servir el teu número de reserva.

Poden passar fins a 24 hores abans no rebis el teu correu electrònic de confirmació. Tanmateix, si després d’aquest termini encara no l’has rebut, pots posar-te directament en contacte amb el proveïdor.

L'allotjament és el que determina els termes i condicions de cancel·lació, que apareixen especificats en la seva política de cancel·lació. Per cancel·lar la teva reserva t’has d’adreçar directament al proveïdor amb el qual has fet la reserva.