Drets dels passatgers segons el reglament UE-261

Drets dels passatgers segons el reglament UE-261

El Reglament (CE) núm. 261/2004 (“UE-261”) és una norma comuna sobre indemnització i assistència als passatgers en cas de denegació d’embarcament, cancel·lació dels vols o retards llargs dels vols.

EU_261.jpg

Reglament UE-261

UE-261 és aplicable als passatgers amb sortida o arribada a la Unió Europea i l’Espai Econòmic Europeu.

La indemnització dinerària es determina segons les distàncies següents entre els aeroports de sortida i d’arribada:

  • 250 € per a tots els vols de 1.500 km o menys.
  • 400 € per a tots els vols intracomunitaris de més de 1.500 km, i per a tots els altres vols entre 1.500 km i 3.500 km.
  • 600 € per a tots els vols no intracomunitaris de més de 3.500 km.

Com sol·licitar una indemnització

Els clients que vulguin presentar una reclamació de despeses de viatge/transport/refrigeris o una reclamació d’indemnització arran de la cancel·lació d’un vol o un retard de més de 3 hores a l’arribada, poden fer clic a continuació per accedir al formulari de reclamació segons UE-261.
Confiem a poder tramitar la teva reclamació en un termini de 10 dies.

No es pagarà cap indemnització pels motius següents:

Si la causa del retard o la cancel·lació és per motius aliens a Ryanair (circumstàncies extraordinàries que no s’haurien pogut evitar encara que s’haguessin pres totes les mesures raonables). Si se’t va notificar la cancel·lació del vol amb més de 14 dies d’antelació a la data prevista de sortida. Si el vol surt amb retard però arriba a la seva destinació final amb un retard inferior a 3 hores.

Ves amb compte amb els “caçadors de reclamacions”

Ryanair insta els clients que tinguin reclamacions d’indemnització vàlides segons el reglament UE-261 a presentar-les directament a Ryanair i evitar les empreses “caçadores de reclamacions” que poden cobrar comissions de més del 40 % en una reclamació de 250 €. Els clients que tinguin reclamacions vàlides i les presentin directament a Ryanair rebran el 100 % de la indemnització a què tinguin dret segons el reglament UE-261, sense aquestes comissions excessives dels “caçadors de reclamacions”. Per presentar les reclamacions a Ryanair, els clients poden fer servir el nostre formulari d’indemnització, molt fàcil d’utilitzar.

Formulari d’indemnització

Aquest article ha estat útil?

Usuaris a qui els ha semblat útil: 555 de 5183