Articles permesos a bord

articoli_a_bordo_image.png

 

Transport de drons i altres articles acceptats

    • Els drons/quadricòpters funcionen amb bateries de liti. Es permet transportar a la cabina els dispositius que funcionen amb bateries de liti sempre que la bateria no superi els 160 watts hora. Si la bateria supera els 160 Wh, no es permet el transport del dispositiu.
    • També es permet transportar, a l’equipatge de mà o a l’equipatge facturat, una armilla salvavides autoinflable amb 2 cilindres de diòxid de carboni (més 2 recanvis).
    • Es permet el transport, ja sigui a l’equipatge de mà o a l’equipatge facturat, d’una motxilla de rescat per a allaus amb un cilindre de nitrogen/aire.
    • Es permet el transport, com a equipatge de mà o com a equipatge facturat, de paracaigudes de qualsevol tipus, ja siguin esportius o recreatius, i de parapents si es compleixen les condicions estàndard de mida i pes. Dins els contenidors dels paracaigudes es poden incloure un paracaigudes auxiliar o d’emergència i un dispositiu d’obertura mecànica baromètrica (d’alliberament automàtic). Dins els contenidors, però, no es poden incloure articles pirotècnics ni granades de fum, ja que no podem transportar aquests accessoris a l’aeronau.

Transport de cendres

El transport de cendres està permès com a equipatge de mà, i les cendres poden transportar-se a més a més del límit d'equipatge de mà permès sempre que vagin acompanyades d'una còpia del certificat de defunció i del certificat d'incineració. Has d'assegurar-te que les cendres vagin ben envasades en un recipient adequat amb tapa superior de rosca i ben protegit perquè no es trenqui.