Política de fumadors a bord

FAQ--Flight-disruptions.jpg

  Es permet fumar en els vols de Ryanair?

No. No es permet fumar en cap vol de Ryanair.

El document reglamentari núm. 61/2006: Ordre (d’Operacions) de l’Autoritat d’Aviació Irlandesa del 2006 prohibeix fumar a bord d’una aeronau en tot moment.
Els lavabos de les nostres aeronaus estan equipats amb detectors de fum, i manipular els detectors de fum de l’aeronau o fumar en qualsevol part de l’aeronau és un delicte greu que posa en perill la seguretat de l’aeronau.

Aquest article ha estat útil?

Usuaris a qui els ha semblat útil: 74 de 212