Equipatge danyat, extraviat o lliurat amb retard

FAQ-Damaged-Delayed.jpg

  Notificació d’equipatge danyat

Qualsevol pèrdua, dany o lliurament amb retard de l’equipatge facturat s’ha de notificar a l’aeroport d’arribada.
Et lliuraran un informe d’irregularitat d’equipatge (PIR) al taulell d’arribades. Després, amb la referència del PIR podràs consultar si hi ha informació actualitzada de traçabilitat del teu equipatge.

Seguiment de la seva Maleta

Procediment de reclamació

Un cop feta una reclamació, tingues en compte el següent:
Et demanaran còpies de la factura o les factures originals de l’article o els articles danyats, lliurats amb retard o extraviats. Cal conservar els articles danyats i les factures originals fins que la reclamació s’hagi resolt.
No s’acceptaran factures d’equipatges de substitució en comptes de les factures originals de l’equipatge danyat.

Enviar una reclamació

Termini de tramitació de reclamacions

Les reclamacions relacionades amb equipatge danyat i lliurat amb retard es tramitaran en un termini de 15 dies hàbils a partir de la recepció de la reclamació.
Les reclamacions per pèrdua de l’equipatge es processaran en un termini de 28 dies laborables després de la recepció (un cop finalitzat el procés de cerca de l’equipatge).
Rebràs la resposta a través de la direcció postal o del correu electrònic indicats en el formulari de reclamació.