Отменяне на такса за промяна на полет – Общи условия

 • Общите условия за „Нулева такса за промяна на полета“ се издават от Ryanair Group, Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Ireland (наричан по-нататък „Ryanair“). 
 • Промоцията за „Без такса за промяна“ е приложима само за резервации, направени преди 30 септември 2021 г. за пътуване преди 31 декември 2021 г. (включително).
 • За да се възползвате от промоцията „Нулева такса за промяна на полета“, промените в полета трябва да се извършат най-малко 7 дни преди първоначалните планирани дати на заминаване. Всички промени, направени в рамките на 7 дни от първоначалните дати на излитане, ще бъдат предмет на стандартната такса за промяна на полета, посочена в нашатаТаблица на таксите.  
 • Ако тарифата, свързана с новите дати на полета, е по-скъпа от тази, платена за първоначалните дати на полета, тогава клиентът трябва да плати всяка разлика между първоначалната платена тарифа и новата тарифа. Всички разлики в цените на продуктите също трябва да бъдат платени.
 • Не е разрешена промяна на името като част от тази промоция. Всички промени в името подлежат на стандартна такса за промяна на името, посочена в нашата Таблица на таксите.  
 • В първоначалната резервация са разрешени до две промени в датата на полета с нулева такса за промяна на полета, както за дата на заминаване, пристигане, или и за двете полета в оригиналната резервация. Не е разрешена промяна на името.
 • По-нататъшни промени в датите могат да бъдат направени, но ще бъдат предмет на политиката за промяна на полета съгласно член 3.1.5 от нашитеОбщи условия за превоз, според случая. Ако вече сте предприели резервирания изходящ полет, все пак можете да направите една промяна в датата на връщане на полета, ако желаете. 
 • Ако клиентът не желае да промени полета за всички пътници в резервацията, той трябва да се свърже с отдела за обслужване на клиенти на Ryanair. 
 • Ако клиентът е закупил запазено място, същите места ще бъдат определени за новия полет. Ако закупените места не са налични, ще Ви бъде дадена възможност да изберете нови места. Ако новите места са по-скъпи, ще Ви бъде начислена разликата.
 • Освен таксите за промяна, се прилагат всички други условия за промяна на полета, както е посочено в GTCC на Ryanair.
 • Освен ако не е предвидено друго в приложимото законодателство, настоящите Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Ирландия.