Пътуване по време на бременност

FAQ-Travelling-while-pregnant.jpg

 Мога ли да летя, когато съм бременна?

Бъдещите майки могат да летят до 28 седмици от бременността. Когато една бременност без усложнения навлезе в 28-та седмица, изискваме от бъдещите майки да носят формуляр „Пригодност за летене“, попълнен от техния лекар или акушерка.
 

  Не можем да позволим на бъдещите майки да летят след следните дати:

При неусложнена едноплодна бременност пътуването не е разрешено след края на 36-та седмица от бременността. За бременност без усложнения с близнаци, тризнаци и др. пътуването не се разрешава след края на 32-рата седмица от бременността.

  Какво представлява писмо „Може да лети“?

Когато една бременност без усложнения навлезе в 28-та седмица (по времето на полета за заминаване или връщане), изискваме от бъдещите майки да носят формуляр „"Пригодност за летене“, попълнен от техния лекар или акушерка. Този попълнен формуляр трябва да бъде представен на кабинния екипаж при качване на самолета, пътуването не е разрешено без този попълнен формуляр.
Ако имате някакви съмнения относно Вашата възможност за пътуване със самолет или ако сте имали някакви усложнения по време на бременност, моля, говорете с Вашия лекар, преди да резервирате полетите си.
 
 
family_travel_resize.jpg
 

 Има ли минимален период от време, преди новородено бебе и майка да имат право да пътуват с полет?

Едно бебе трябва да е поне на 8 дни преди да го/я приемем за полет поради физическите ефекти от полета на висока надморска височина. Затова имайте предвид, че препоръчваме на родителите и попечителите на новородени да се уверят, че лекуващият ги лекар се съгласява бебето да пътува по въздух.
Също така майката на бебето може да бъде приета за полет най-малко 48 часа след раждането на бебето, при условие че е родила без усложнения или операция. Ако е извършено Цезарово сечение или операция на майката, минималният период, след който можем да я приемем за пътуване, е 10 дни. Но и тогава приемането за полет зависи от одобрението за полет от нейния лекуващ лекар.