Определени места за Специална помощ

FAQ-Allocated-seat-for-Special-Assistance.jpg

Ако сте резервирали един от долупосочените видове помощ, ние ще Ви предоставим безплатно подходящо място на борда, заедно с един придружител за пътуване.

С цел безопасност клиенти, които се нуждаят от един от следните видове специална помощ на летището, ще бъдат настанени до прозорец, ОСВЕН АКО мястото до прозореца не е заето от придружител по време на пътуването или натовареността на полета не позволява наличието на празни седалки между клиента с увреждане и прозореца.

  • Тип помощ (BDGR) Клиент, пътуващ с куче водач/асистент, който изисква проходилка през летището (излитане и пристигане) до мястото в самолета и отделен инструктаж за безопасност от кабинния екипаж
  • Тип помощ (PETC) Клиент, пътуващ с куче водач/асистент, но не изисква специални услуги на летището
  • Тип помощ (WCHC) Клиентът се нуждае от помощ при преминаване през летището (излитане и пристигане) и да бъде повдигнат на/извън самолета и до мястото в самолета
  • Тип помощ (WCHS) Клиентът се нуждае от помощ през летището (излитане и пристигане) и нагоре/надолу по стълбите на самолета
  • Тип помощ (DPNA) Самостоятелен клиент с интелектуални затруднения, който може да разбере и отговори на инструкциите за безопасност, който се нуждае от помощ през летището (заминаване и пристигане) до изхода за качване на борда
  • Тип помощ (BLND) Клиент с увредено зрение/слепота изисква проходилка (заминаване и пристигане) през летището до мястото в самолета и отделен инструктаж за безопасност от кабинния екипаж

Моля, обърнете внимание: местата до аварийния изход не могат да бъдат използвани от клиенти, нуждаещи се от специална помощ от какъвто и да било вид.

Трябва да се свържете с нас спешно? Ние сме тук, за да Ви помогнем!

 

Специални заявки за помощ