Специфични изисквания за документ за самоличност за непълнолетни за всяка държава

Всяка страна има свои собствени изисквания за непълнолетни лица

Непълнолетни лица, които пътуват без техните родители/законни настойници. Вие носите отговорност да се уверите, че сте запознати с всички конкретни изисквания и да ги спазвате. Можете да проверите изискванията за виза и паспорт, като се свържете с консулството или посолството на страната, която планирате да посетите.
Изброени по-долу са някои примери за изискванията за непълнолетни лица (граждани, чужденци, жители на страната), когато пътуват без техните родители/законни настойници.
 
France.jpg
 

Франция

Непълнолетните лица от Франция и чужденците, пребиваващи във Франция, пътуващи без техните родители/настойници, по полетите в Шенген и извън шенгенската система трябва да представят ATS (AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) D'UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L'AUTOÉRIT PARENTALE), надлежно попълнен с документацията, изисквана от ATS. Информация за това изискване може да бъде намерена като кликнете тук..
 
Spain.jpg
 

Испания

Деца испански граждани под 18-годишна възраст, които пътуват без своите родители/законни настойници с валидна национална лична карта на полети в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП), трябва да разполагат с формуляр (взет от местната полицейска служба) за писмено упълномощаване за пътуване от техните родители. Формулярът трябва да бъде представен на Паспортната проверка.
 
Italy.jpg
 

Италия

Непълнолетните италиански лица под 14 години, пътуващи с новия стил на лична карта за самоличност „Carta d'identità“ и с един или двамата родители могат да пътуват на полети в ЕС/Шенген, без да се изисква допълнителна документация само ако името на родителите е посочено в документа, в противен случай родителят или законен настойник трябва да носят удостоверение за семейно положение или акт за раждане на непълнолетното лице. Ако непълнолетният под 14-годишната пътува с новия стил на лична карта без родител или законен настойник, но с трето лице, той/тя трябва да притежава „affido“, подписано от двамата родители или законния настойник и да бъде подпечатан от органа, отговарящ за издаването на паспорти.

portugal-postcards-head.jpg

Португалия

Португалски и чужди граждани под 18-годишна възраст, които напускат или се завръщат в Португалия, в посока към или от държава, която е извън Шенген, и не са придружени от своя баща, майка или законен настойник, трябват да имат пълномощно за пътуване. То трябва да бъде подписано от двамата родители или от законния настойник и да бъде нотариално заверено, ако родителите или законният настойник живеят в Португалия; или пък заверено от Португалско посолство или консулство в държавата, в която живеят родителите или законният настойник. Пълномощно за пътуване се изисква, и когато непълнолетните са придружени от лице, което не е техният баща, майка или законен настойник. В тези случаи на пълномощното за пътуване трябва ясно да се вижда името на придружаващото лице. На непълнолетни чуждестранни граждани под 18 години, които пътуват сами, може да бъде отказано влизане в страната, ако няма някой в Португалия, който да поеме отговорност за тях по време на техния престой.