Общи условия за Кредит за полети

Инициативата за Кредит за полети чрез Rooms позволява на клиентите с myRyanair профил да спечелят Кредит за полети на стойност 5% от цената на всяка хотелска резервация в Rooms, направена чрез техния myRyanair профил, и да използват този Кредит за полети при резервиране на международен полет на Ryanair.

За да участват, клиентите трябва да спазват следните условия:

-   Инициативата за Кредит за полети се предлага от Ryanair DAC, фирмен номер 104547, със седалище в Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Ирландия („Ryanair“).

-   Участниците трябва да са на възраст на 16 или повече години и да имат валиден myRyanair профил.

-   Всички клиенти, които направят резервация за Rooms чрез своя профил в myRyanair, могат да спечелят Кредит за полети на стойност 5% от стойността на всяка резервация за Rooms.

-  Кредит за полети може да се спечели само от резервации за настаняване, направени след като офертата за Кредит за полети е станала активна на уебсайта на Ryanair.

-  Кредитът за пътуване ще се добави автоматично към клиентския профил в myRyanair в рамките на 7-10 работни дни от напускането на резервираните стаи, за които е бил спечелен Кредит за полети.

-  Настаняването от Rooms се осигурява от независими доставчици в съответствие с техните собствени общи условия. Ние не носим отговорност за коректното отношение на тези доставчици трети страни. Ако доставчикът трета страна отмени или измени първоначалната резервация за настаняване, Кредитът за пътуване, който сте получили по отношение на тази резервация, ще се анулира.

-  Максималният Кредит за полети, който клиент на myRyanair може да натрупа, е 500 € за трансакция. Кредит за полети над тази сума няма да се отпуска.

-  Максималната сума на Кредит за полети, която един клиент може да спечели в рамките на една календарна година, е 1000 евро.

- Когато сумата за самолетен билет се възстанови съгласно Регламент ЕК 261/2004 или член 10 от Общите условия за превоз на Ryanair, Кредитът за пътуване, използван за плащане на възстановения самолетен билет, следва да се възстанови обратно в профила на клиента в myRyanair.

- Кредитът за пътуване ще се начислява в евро. Когато това е възможно, Ryanair ще използва кредита за пътуване за резервации за полети, направени в други валути, като ползва валидния за деня курс на Reuters (или RCB).

- Кредитът за пътуване ще бъде валиден 180 дни от датата, на която Кредитът за пътуване е кредитиран или възстановен в профила на клиента в myRyanair, и до тогава трябва да се използва. Кредит за полети, който не е използван в този срок, ще бъде изгубен.

- Кредит за полети може да се използва само срещу цяла или частична Value тарифа за резервация за международен полет на Ryanair, направена на уебсайта на Ryanair.  Кредит за полети за тарифите Regular, Plus, Flexi Plus и Family Plus ще се ползва само до сумата, съответстваща на value тарифа.

- Кредит за полети не се използва за резервации за вътрешни полети на Ryanair, за резервации за Ryanair Holidays, за допълнителни продукти и/или услуги на Ryanair (напр. регистриран багаж, смяна на полет, приоритетно качване на борда, плащане с кредитна карта), или за продукти на партньори на Ryanair (напр. паркиране и наемане на автомобил), резервирани на уебсайта на Ryanair. 

Клиентите, които са направили резервация за настаняване чрез Rooms преди 4ти април 2019 г. ще имат 10% кредит на полета, който се налага според П&У по време на покупката. 

Валидно от 4ти април, 2019 г.