Политика за пушене на борда

FAQ--Flight-disruptions.jpg

  Разрешено ли е пушене на полети на Ryanair?

Не. Пушенето не е разрешено на полетите на Ryanair.

Нормативен акт номер 61/2006 - Заповед на ирландските авиационни власти, 2006 забранява пушенето на борда на самолета по което и да е време.
Тоалетните на нашите самолети са оборудвани с димни детектори, манипулирането с въздушни детектори на дим или пушенето в която и да е част от самолета е сериозно нарушение, което застрашава безопасността на самолета.