Covid-19 Travel Voucher Условията за използване

 • Ваучерите за пътуване са издадени от Ryanair Group, Офис на Ryanair в Дъблин, Airside Business Park, Swords, Ирландия (по-надолу наричана „Ryanair“).
 • Настоящите Условия за ползване се прилагат за използването на ваучерите за пътуване на Ryanair. Общите условия за превоз на Ryanair се прилагат.
 • Пътническите ваучери са валидни в продължение на 12 месеца след датата на издаване и могат да бъдат удължени веднъж. Можете да проверите периода на валидност в последния имейл от нас, който съдържа Вашия индивидуален ваучер.
 • Ваучерите за пътуване могат да бъдат осребрени за пари в брой по всяко време. Неизползваните ваучери за пътуване ще бъдат автоматично възстановени в брой в края на срока им на валидност.
 • Ваучерите за пътуване могат да бъдат осребрени само във валутата, в която са издадени.
 • Ваучерите за пътуване могат да бъдат осребрени само от получателя на ваучера.
 • Ако общата цена на полета надвишава стойността на ваучера(ваучерите) за пътуване, използван за плащане на резервацията, евентуалната разлика в цената може да бъде платена с кредитна/дебитна карта или с PayPal.
 • Ако не използвате всичките си ваучери за пътуване наведнъж, можете да използвате Вашия код на ваучера за бъдещи трансакции.
 • Ваучерите за пътуване може да се използват за плащане за полети, места, приоритет, регистрирани чанти, Fast track, оборудване за бебета, музикално оборудване, спортно оборудване и свързани данъци, такси и заплащания (без автомобил под наем, трансфери или хотелски резервации).
 • Не са позволени промени в името на пътника, ако за резервацията е платено с ваучер за пътуване.
 • Ваучерите за пътуване за несубсидирани самолетни билети не могат да бъдат осребрени срещу субсидирани испански самолетни билети. 
 • Ryanair си запазва правото да оттегли или промени настоящите Условия за използване по свое усмотрение. Ryanair ще уведомява клиентите за всички промени в писмена форма.
 •