Пътници извън ЕС/ЕИЗ — проверка на визите

FAQ--Visa-check.jpg

Независимо от изискванията за виза на пътниците, документите за пътуване на всички граждани на държави извън ЕС/ЕИЗ трябва да бъдат проверени и подпечатани на гишето за проверка на документи на Ryanair, преди да преминат през зоната за сигурност на летището. Бордната Ви карта ще показва тази информация за маршрутите, относно които трябва да спазвате изискванията за проверка на визата/документа.

Пътници извън ЕС/ЕИЗ трябва да направят това, за да се гарантира спазването на изискванията на имиграционните органи. Ние си запазваме правото да откажем пътуване, ако има неспазване на това изискване.

Ако Ви е отказан достъп на борда и се нуждаете от разяснение, моля, върнете се на бюрото за проверка на визата на летището. Агентът на бюрото за билети ще се свърже с имиграционния отдел на Ryanair за допълнителна помощ.