Изгубени/откраднати документи

EU_261.jpg

Вашият паспорт е важен документ и следва винаги да бъде съхраняван по сигурен начин. Ако обаче паспортът Ви се изгуби или бъде откраднат в чужбина, има някои неща, които можете да направите, за да се справите по-лесно със ситуацията.

  Направете полицейски доклад

Първо, трябва да отидете в най-близкото полицейско управление и да съобщите, че документът Ви за пътуване е бил изгубен/откраднат. Посолството/консулството на Вашата страна няма да издаде дубликат на пътническия документ, без полицейски доклад.

  Свържете се с местното посолство/консулство

При представяне на полицейски доклад, служителите в посолството/консулството ще Ви издадат временен паспорт, който ще Ви позволи да завършите пътуването си или пасаван, който ще Ви позволи да се приберете у дома.

  Съхранявайте копия от Вашите документи

Съхранявайте електронни или хартиени копия от Вашия паспорт и други необходими документи на сигурно, но достъпно за Вас място, докато пътувате (напр. при член на семейството у дома). Една полезна идея е да изпратите до себе си по електронна поща сканирано изображение или снимка на Вашия паспорт и важни документи, така че да имате лесен достъп до тях, независимо къде сте.

 Пристигане на летището

На летището, идете до бюрото на Ryanair, където член на персонала ще провери документацията Ви. Ако разполагате с цялата необходима документация, ще Ви бъде издадена бордна карта.