Повредени, забавени и изгубени чанти

FAQ-Damaged-Delayed.jpg

  Докладване на повредена чанта

Загуба, закъснение или повреда на регистрирания багаж трябва да бъдат докладвани на пристигащото Ви летище.
На бюрото за пристигащи ще получите Доклад за нередности на имуществото (PIR). След това можете да използвате справка PIR, за да проверите дали има някаква актуализация на проследяването на чантата Ви.

Проследете Вашия багаж

Искова процедура

Щом подадете иска, моля, обърнете внимание на следното:
Ще бъдат изискани копия на оригинални разписки за повредени/забавени или изгубени артикули. Повредените вещи и оригиналните разписки трябва да се съхраняват, докато искът бъде финализиран.
Разписка за резервна чанта вместо оригинална разписка за повредена торба не може да бъде приета.

Подайте рекламация

Времена за обработка на рекламации

Повредените и забавени искания за багаж ще бъдат обработени в рамките на 15 работни дни от получаването им.
Исканията за изгубен багаж ще бъдат обработени в рамките на 28 работни дни след получаването им (след завършване на пълния процес на проследяване на багажа).
Ние ще отговорим, като използваме пощенския/имейл адреса, посочен във формуляра за рекламация.