Придружаващи пътници

IMG-7.jpg

Насоки за придружаване на пътници

По причини на безопасност ние от Ryanair имаме изискването лица на 16 или повече години да придружават пътник с намалена подвижност, който не може да разчита на себе си.

Насоки за самостоятелност на пътници по въздух

Следната информация относно самостоятелността на пътници по въздух е предоставена от Министерството на транспорта на Обединеното кралство - Достъп до пътуване по въздух за хора с увреждания: Практически кодекс (юли 2008 г.) и в Насоките на Европейската комисия за прилагане на Регламент ЕО 1107/2006 (2012 г.).

Изисквания за самостоятелност

Всеки пътник трябва да бъде самостоятелен по всички категории по-долу. Ако не е, то тогава той/тя трябва да пътува със самостоятелен придружител, който да е лице на 16 или повече навършени години и който е способен да окаже необходимата помощ. В противен случай на пътника ще му/й бъде отказано да се качи на борда.

 • Пътниците трябва да могат да закопчават и разкопчават обезопасителния колан, когато екипажът получи указание за това
 • Пътниците трябва да могат да извадят и поставят спасителна жилетка без помощ, когато екипажът получи указание за това
 • Пътниците трябва да могат да си слагат кислородна маска без помощ, когато са инструктирани да го правят от екипажа
 • Пътниците трябва да са в състояние да разберат инструктажа за безопасност и всички съвети и инструкции, дадени от екипажа в аварийна ситуация

iStock-153535825.jpg

Допълнителни изисквания

Също така изискваме пътниците, които се нуждаят от помощ в някоя от следните области, да пътуват с личен асистент. Неспазването на това изискване ще доведе до отказ за качване на борда, ако основателно вярваме, че превозът на пътниците може да представлява риск за безопасността.

 • Хранене (пътниците трябва да могат да се хранят без помощ)
 • Тоалетна (пътниците трябва да могат да използват тоалетните без помощ)
 • Лекарства (пътникът трябва да може да взема собствени лекарства и да прилага собствените си медицински процедури)
 • Когато пътник с намалена подвижност пътува с придружител, ще се постараем да настаним придружителя на място до пътника

  Важна информация

 • Самостоятелният придружител не може да оказва помощ на повече от един пътник с намалена подвижност и трябва да си купи билет на редовната тарифа за възрастни.
 • За да може летището да осигури предварително резервирана Специална помощ, пътниците трябва да се явят на бюрото за Специална помощ най-малко 2 часа преди излитането на полета.
 • Пътниците с предварително резервирана помощ трябва да пристигнат на изхода за качване на борда поне 30 минути преди заминаването на полета.
 • Ако клиент не може да приеме собствените си лекарства, то тогава той/тя трябва да пътува с придружител, който да му/й помага.
 • Също така ще трябва да носите писмо от лекар, потвърждаващо изискването да носите спринцовки, игли и лекарства на борда на самолета.
 • Моля, обърнете внимание на това, че спринцовките, иглите и лекарствата не трябва да се изхвърлят на борда на самолета.
Трябва да се свържете с нас спешно? Ние сме тук, за да Ви помогнем!

 

Специални заявки за помощ