Превоз на медицинско оборудване

medical_1.jpg
 

  Добавяне на медицинско оборудване

Ако желаете да носите или използвате специален медицински артикул на борда, трябва да изпратите Вашите изисквания чрез онлайн формуляра . Нашият екип за специална помощ ще прегледа и ще определи дали Вашето искане може да бъде одобрено. Ако бъде одобрено, ще Ви предоставим писмено разрешение за това.
Като алтернатива, ако имате въпрос, можете да се свържете с нашия екип за специална помощ чрез чат или по телефона.

 Писмо за разрешение за медицински багаж

Изисква се писмо за разрешение за медицински багаж за носене на медицинско оборудване на борда на полет на Ryanair.
 
Пътниците със съществуващи заболявания, които трябва да носят медицинско оборудване в допълнение към своя регистриран/ръчен допустим багаж, трябва предварително да се свържат с нашата Линия за Специална помощ.

При предоставянето на писмо от лекар, потвърждаващо изискванията, ще бъде издадено писмо за разрешаване на медицински багаж. Само предметите, изброени в писмото за разрешение ще бъдат приемани за превоз безплатно. Моля, уверете се, че тези предмети са самостоятелно опаковани и на разположение за проверка на летището.
 

  Формуляр „Мога да летя“

Формуляр „Мога да летя“ е необходимо да бъде попълнен, когато възможността за пътуване е под съмнение в резултат на скорошно заболяване, хоспитализация, нараняване или операция. Ако имате съществуващо нестабилно медицинско състояние, ако искате да използвате медицинско оборудване или терапевтичен кислород на борда.

Ако се съмнявате в своята пригодност да летите, моля, свържете се с Вашия лекар преди да резервирате своя полет. Формулярът „Мога да летя“ може да бъде получен, като се свържете с нашата Линия за Специална помощ..
 

Диализен апарат, апарат CPAP или апарат Bipap

Тези устройства могат да се превозват в кабината на въздухоплавателното средство без предварително уведомление, ако устройството се вписва в ръчния Ви багаж. Ако обаче устройството ще бъде пренесено в допълнение към Вашия допустим багаж, трябва да получите писмо за разрешение за медицински багаж, като се свържете с нашия екип за Специална помощ.

Тези апарати не се допускат за използване на борда. Небулизатор, вентилатор или респиратор или друго респираторно средство - Ако желаете да ги използвате по време на полета си, моля, свържете се с нашата линия за Специална помощ, за да получите предварително одобрение. За да използвате някое от тези устройства на борда, ще трябва да попълните формуляр „Пригодност за летене“, който ще ви бъде изпратен, веднага щом се свържете с нашата Линия за специална помощ.
 
medical_2.jpg
 

  Медицински изделия на борда

Елементи на борда

Някои елементи, като преносими кислородни концентратори (POC), които отговарят на регулаторните изисквания, са одобрени за използване на борда. Може да се носи и друго медицинско оборудване, като CPAP или преносима диализна машина, но да не се използва на борда.

На пътниците е позволено да носят спринцовки в кабината на самолета, ако те са им необходими за медицински цели (например клиент с диабет). Въпреки това, пътниците трябва да носят писмо на лекар, потвърждаващо тяхното изискване.

Ако желаете да носите дефибрилатор в допълнение към или в ръчния си багаж, трябва да получите писмо за разрешение за медицински багаж, като се свържете с нашата линия за Специална помощ. Писмото за право на превоз трябва да бъде представено на гишето за оставяне на багаж или на изхода за качване на борда, ако не пътувате с регистриран багаж. Вие ще трябва да носите с Вас и формуляр „мога да летя“, за да го покажете на персонала в деня на пътуването на летището.
 

Преносим кислороден концентратор (POC)

Ако желаете да пътувате с POC, моля, свържете се с нашата линия за Специална помощ, за да получите предварително одобрение и Одобрение на медицинска апаратура и Разрешение за багаж. Писмото за право на превоз трябва да бъде представено на гишето за оставяне на багаж или на изхода за качване на борда, ако не пътувате с регистриран багаж.
Ако желаете да използвате ПКК по време на полет, моля, свържете се с нашата Линия за специална помощ, за да получите предварително одобрение и формуляр „Пригодност за летене“. Попълненият формуляр „Пригодност за летене“ трябва да бъде върнат на Ryanair между 14 и 2 дни преди пътуването за валидиране. Валидираният формуляр „Пригодност за летене“ трябва да се носи на всички полети и да се показва на екипажа ни при качване в самолета.
 
Ако желаете да използвате ПКК по време на полет, моля, свържете се с нашата Линия за специална помощ, за да получите предварително одобрение и формуляр „Пригодност за летене“.
Попълненият формуляр „Пригодност за летене“ трябва да бъде върнат на Ryanair между 14 и 2 дни преди пътуването за валидиране. Валидираният формуляр „Пригодност за летене“ трябва да се носи на всички полети и да се показва на екипажа ни при качване в самолета.
Ако POC ще се използва на борда, отговорността на пътника е да гарантира, че те разполагат с достатъчен брой напълно заредени батерии за времетраенето на полета и евентуални закъснения, тъй като POC или батериите не могат да бъдат заредени на борда.
 
 

Терапевтичен кислород

Терапевтичният кислород е ограничен до един клиент на полет. Ако имате нужда от него, моля, свържете се с нашата телефонна линия за специална помощ. Препоръчваме Ви да се свържете с нас в същия ден, в който е направена резервацията за полет. Екипът ще изпрати медицински формуляр за достъп. Трябва да попълните този формуляр и да ни го изпратите обратно за валидизация между 14 и 2 дни преди заминаващия полет.

Клиентът трябва да носи валидирания формуляр за терапевтичен кислород на всички полети, тъй като няма да бъде приет за полет без него. От съображения за безопасност Ryanair не позволява на клиентите да вземат собствен терапевтичен кислород на борда на самолета.

За осигуряването на терапевтичен кислород се прилага такса за полет* за осигуряването на терапевтичен кислород. Таксата се заплаща при връщане за валидиране на формуляра за медицинско освобождаване на терапевтичен кислород. Щом е валидиран, формулярът ще Ви бъде върнат по имейл и той трябва да бъде представен пред екипажа на борда при качване на самолета. Ryanair доставя терапевтичен кислород при непрекъснат дебит от 2 литра в минута - максимална продължителност от 250 минути. Ryanair не може да приема пътници за пътуване, изискващи непрекъснато снабдяване с кислород за повече от 250 минути. 
 
Трябва да се свържете с нас спешно? Ние сме тук, за да Ви помогнем!

 

Специални заявки за помощ