Общи условия за подаръчните ваучери

 • Картите за подарък се издават от Ryanair Group, Ryanair Dublin Office, Airside Business Park, Swords, Ирландия (наричани по-долу „Ryanair“).
 • Картите за подарък не подлежат на възстановяване и не могат да бъдат обменяни в брой. Картите за подарък могат да бъдат осребрени тук на Ryanair.com или чрез приложението.
 • Картите за подарък могат да се издават в дигитален или физически формат.
 • Картите за подарък са валидни 1 година от датата на издаване на картата. Кодът на Картата е валиден до пълното му използване в рамките на срока на годност.
 • Ако не използвате цялото салдо на Вашата карта за подарък едновременно, можете да използвате кода на картата за подарък за бъдещи транзакции в рамките на срока на валидност.
 • За цифровите карти за подарък се прилага администраторска такса от 2 евро/2 британски лири (или еквивалент в местна валута). За физически карти за подарък се прилага административна такса от 5 евро/5 британски лири и такса за доставка, като тази такса се отменя за поръчки на стойност над 100 евро.
 • Картите за подарък се издават според деноминацията, избрана по време на покупката. Деноминациите варират от 25 евро/британски лири до 1,000 британски лири/евро или еквивалент в местна валута. Максималната покупна сума за транзакция е 1,000 британски лири/евро или еквивалент в местна валута.
 • Картите за подарък могат да се използват само във валутата на издаване.
 • Получателят може да използва картата, независимо от разликата между името на получателя, както е посочено в картата за подарък, и както е посочено в паспорта на получателя, свидетелството за управление на МПС или всяка друга форма на лична идентификация. В този случай, Ryanair ще реши, по свое усмотрение, дали картата за подарък отговаря на условията за осребряване. Промени на името не са разрешени за карти за подарък. След като картата не бъде осребрена, един от нашите агенти ще може да актуализира всички незначителни промени в нея, като правописни грешки.
 • Получателят на картата за подарък може да бъде на възраст 2 години или повече. Получателите, които обаче използват ваучер за подарък под 16-годишна възраст, трябва винаги да пътуват придружени от възрастен в съответствие с общите условия на Ryanair.
 • За резервация могат да се използват максимум 4 карти за подарък. Ако общата цена на полета надвишава стойността на картата(ите) за подарък, използвана(и) за плащане на резервацията, всяка разлика в цената може да бъде платена чрез обичайните начини на плащане.
 • Картите за подарък могат да се използват като плащане за полети, места, приоритет, регистрирани чанти, лента за бърза проверка, бебешко оборудване, музикално оборудване, спортно оборудване, пътническа застраховка и свързаните с нея данъци, такси и налози само към момента на резервацията. Резервации на коли под наем, трансфери или хотели не са включени и се заплащат отделно, като се използва метод, различен от карти за подарък.
 • В една трансакция могат да бъдат закупени до 10 карти за подарък. Моля, обърнете внимание, че за няколко покупки на карти за подарък всички карти за подарък трябва да имат една и съща тема, съобщение и подател. Имената и имейлът/адресите на получателите ще бъдат единствените подробности, които трябва да бъдат променени.
 • Ако очакваният срок за доставка (имейл и поща) е изтекъл и клиентът не е получил своята карта за подарък, той/тя ще отговаря на условията за замяна на карта за подарък, след като картата не е била осребрена. Ако картата е била осребрена на името на получателя, няма възможност за промяна или възстановява на картата за подарък.
 • Физически карти за подарък могат да бъдат публикувани само в някои европейски страни, моля, вижте пълния списък на държавите, до които изпращаме поща, тук.
 • Понастоящем физическите карти за подарък се предлагат само на английски и италиански език. Ако поръчате карта за подарък на Ryanair на някой от другите ни пазари, ще получите английска версия, но можете да използвате всеки език, за да персонализирате съобщението си върху картата за подарък.