Общи условия за подаръчните ваучери

 • Сумите по подаръчните ваучери не могат да бъдат възстановявани и могат да бъдат осребрени на www.ryanair.com и www.laudamotion.com.
 • Всеки неизползван баланс по подаръчен ваучер ще бъде преиздаден на получателя си като нов ваучер с първоначалната крайна дата.*
 • Прилага се административна такса от €2/£2 (или съответната местна валута).
 • Подаръчните ваучери важат до 12 месеца (365 дни) от датата си на издаване и могат да бъдат осребрени на www.ryanair.com и www.laudamotion.com. Валидността на подаръчните ваучери не може да бъде удължена.
 • Подаръчните ваучери се издават в зависимост от деноминацията, избрана по време на покупката. Деноминациите се движат от 25 лири/евро до 800 лири/евро или еквивалента им в местна валута. За една транзакция може да бъде закупена максимална стойност от 800 лири/евро или равностойността в местна валута.
 • Подаръчните ваучери могат да бъдат осребрени само във валутата, в която са издадени.
 • Подаръчните ваучери са валидни за употреба само от своя получател, чието име трябва да е първото въведено по време на процеса на резервация на полет.
 • Получателят на Карта за подарък може да бъде на възраст 2 години или повече. Въпреки това, получателите под 16-годишна възраст, които използват ваучер, трябва винаги да пътуват придружени от възрастен, в съответствие с общите условия на Ryanair.

 • Максимум 4 подаръчни ваучера могат да бъдат използвани в една резервация. Ако общата цена на полета надвишава стойността на подаръчния ваучер, разликата в цената може да бъде платена с кредитна/дебитна карта или с PayPal.
 • Карти за подарък може да се използват за плащане за полети, места, приоритет, регистрирани чанти, бърза пътека, бебешко оборудване, музикално оборудване, спортна екипировка, застраховка за пътуване и свързани данъци, такси и заплащания само по време на резервация. Наемане на автомобил, трансфери или хотелски резервации не са включени и се заплащат отделно, като се използва метод, различен от карти за подарък.
 • Не е позволено смяна на името на пътника, ако за резервацията е платено с подаръчен ваучер.
 • Освен ако не е предвидено друго в приложимото законодателство, Вашият договор с Ryanair и настоящите Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие с местното Ви законодателство.