Вашите права за защита на данните

 Препоръчваме да използвате онлайн формулярите по-долу, за да упражните правата си за защита на данните

Откажете се/отпишете се от маркетингови комуникации

Можете да поискате да бъдете премахнати от нашия списък за пощенски маркетинг, като кликнете по-долу.
За да научите за какво използваме Вашите лични данни, защо и за колко време, посетете нашата Политика за поверителност.

Отказ

Поискайте достъп до личните данни

Ако искате да получите достъп до лични данни, които съхраняваме за Вас, различни от това, което е във Вашия акаунт в MyRyanair, тогава можете да използвате нашия уеб формуляр, наличен по-долу.

Посетете нашата Политика за поверителност за повече подробности относно подаването на Вашето заявление.

Формуляр за заявка за данни

 

Искане за изтриване на Вашата лична информация

Можете да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни, ако нямаме законово основание да продължим да ги обработваме. Това включва изтриване на myRyanair профила, който съответства на имейл адреса, предоставен и/или използван за резервация на полет. Независимо от това, ние ще запазим личните данни, свързани с договора между Вас и Ryanair (резервация на полет), за да изпълним договора, да защитим или потърсим законовите си права и да изпълним своите задължения към регулаторните или държавни власти.

YМожете да поискате изтриване, като кликнете по-долу.

Ще положим всички усилия да изтрием данни, когато това право е било упражнено от Вас и вече нямаме правно основание за обработката им, но някои набори от лични данни са невъзможни (или невъзможни) за редактиране или премахване (например архивиране на сървър или микро-фиш) .

Посетете нашата Политика за поверителност за да научите повече за изтриването на Вашите данни.

Искане за изтриване на данни